לילי סימונס Archive

  • בון טומהוק   3 תגובות

    לאחר ששניים מבני העיירה נחטפים על ידי שבט ילידי קניבלי, מתארגנת בעיירה קבוצה שבאה לחלץ אותם. לא לבעלי קיבה חלשה בשום פנים ואופן.

    לכתבה