לילי-רוז דפ Archive

  • הנוסעים   3 תגובות

    קבוצה של צעירים שנשלחו ליישב כוכב לכת מרוחק מגלים את האמת על המסע שלהם ועל עצמם.

    לכתבה

  • המלך   3 תגובות

    נסיך גחמני נאלץ להפוך את עורו ולהפוך מרווק הולל למלך המפקד על הצבא, ובה בעת להתמודד עם גורמים עוינים בממלכת אנגליה ומחוצה לה.

    לכתבה