סימון קודרי Archive

  • יומיים ולילה   6 תגובות

    לפועלת יש סוף שבוע אחד כדי לשכנע מספיק מחבריה לעבודה לוותר על הבונוסים שלהם על מנת שהיא עצמה לא תפוטר.

    לכתבה