סשה אגרונוב Archive

  • לרדת מהעץ   2 תגובות

    ניצ, בטלן וציניקן, חוזר מנדודיו כדי להשיב אליו את חברתו שעזה אותו וכלבו האהוב. היא זורקת אותו מהבית, והוא מוצא עצמו תקוע על צמרתו של עץ במרכזו של מאבק אקולוגי נגד כרישי נדל"ן.

    לכתבה

  • הבודדים   0 תגובות

    שני חיילי גולני, שנשפטו לכלא צבאי באשמת מכירת נשק, מורדים ולוקחים את האסירים והסוהרים האחרים כבני ערובה.

    לכתבה