צביקה הדר Archive

  • לרוץ על החול   4 תגובות

    פליט מאריתריאה בורח ממשטרת ההגירה ומוצא את עצמו לפתע כוכב חדש בקבוצת כדורגל.

    לכתבה

  • לצוד פילים   31 תגובות

    נער בן 12 משכנע את סבו – ששדד בנקים בתקופת הפלמ"ח – ואת חבריו, לשדוד את סניף הבנק בו נהג לעבוד אביו, כנקמה על מות האב והתקטננות הבנק שלא לשלם לנער פיצויים.

    לכתבה