קלייב אואן Archive

  • שיר השמות   0 תגובות

    שני חברי ילדות שנוצר ביניהם נתק בעקבות מלחמת העולם השנייה מתאחדים כשלושים שנה לאחר מכן.

    לכתבה