קן וואטאנאבה Archive

  • גודזילה   89 תגובות

    יצור פרה-היסטורי ענק מתגלה וזורה חורבן. המגן היחיד של האנושות הוא לטאת הענק גודזילה.

    לכתבה