מורטן טילדום Archive

  • ציידי הראשים   12 תגובות

    "צייד ראשים" עסקי עוסק גם בשוד אמנות להשלמת הכנסה. שני עיסוקיו מתנגשים כשהוא מגלה שאחד הלקוחות הוא בעליו של ציור יקר ערך.

    לכתבה

  • הנוסעים   59 תגובות

    ספינת חלל ענקית מסיעה אלפי אנשים השקועים בשינה קפואה. בגלל תקלה, נוסע אחד מתעורר תשעים שנה לפני המועד המתוכנן. הגורל הצפוי לו הוא חיים שלמים בבדידות מוחלטת. כדי להפיג את הבדידות, הוא מחליט להעיר נוסעת אחת נוספת.

    לכתבה