צ'נדרפראקש דייוידי Archive

  • פריטביראג'   0 תגובות

    חייו וגבורתו של פריטביראג' צ'והן חסר הפחד והאדיר. היסטוריונים ואגדות עם מתארים אותו כמלך אמיץ להפליא שעמד מול מוחמד מגור חסר הרחמים בזמן הפלישה שלו להודו.

    לכתבה