פורים ספיל?

השאלה "כיצד יש לאיית בעברית את שמו
של סטיבן ס/שפילברג, עם ס' או עם ש'?"
מעסיקה נזירים בודהיסטים כבר שנים
רבות, לצד "איזה קול משמיעה מחיאת
כף של יד אחת?" ו"מה משתקף במראה
שאיש לא מביט בה?"
26.11.2000
יומית
השאלה "כיצד יש לאיית בעברית את שמו
של סטיבן ס/שפילברג, עם ס' או עם ש'?"
מעסיקה נזירים בודהיסטים כבר שנים
רבות, לצד "איזה קול משמיעה מחיאת
כף של יד אחת?" ו"מה משתקף במראה
שאיש לא מביט בה?"