ביקורת קולנוע לאנשים שלא סובלים ביקורות קולנוע


סקרי השנה של עין הדג

  סרט השנה 2001
  סרט השנה 2002
הופעת השנה סרט השנה 2003
הופעת השנה סרט השנה 2004
הופעת השנה סרט השנה 2005
הופעת השנה סרט השנה 2006
הופעת השנה סרט השנה 2007