בראוליו מנטובני Archive

  • עיר האלוהים   42 תגובות

    לא האנשים המורעבים, לא התרנגולת תאבת החירות, וגם לא הסכין - אף לא אחד מאלה מודע לפס הקול המלווה את הסרט. ובכל זאת כולם מתנועעים לקצב הסמבה.

    לכתבה