ג’ונתן נולאן Archive

  • יוקרה   452 תגובות

    כשהיו רק פרחי-קסומה מבטיחים, אלפרד בורדן ורוברט אנג'יר היו חברים טובים. אך ארוע מצער מפריד ביניהם, והם נגררים למלחמה בקנה מידה קוסמי, במסגרתה הם מנסים לנקום זה בזה באובססיביות. שנאמר: ''אין דבר כזה, קסמים קלים''.

    לכתבה

  • ממנטו   553 תגובות

    ?והשמ וא ,ןורכזה םע היעב וזיא ול שי .תאז לכב ךלה אוה לבא ,הזה טרסה לע תרוקיב ונלביק רבכ יכ ,'וטנממ'ל תכלל אל יורליקל יתרמא אקוד

    לכתבה