ולדיסלב שפילמן Archive

  • הפסנתרן   115 תגובות

    זה לא סרט על השואה עם איזה סיפור מסגרת כתירוץ, ולא סרט על סיפורו של אדם בודד על רקע השואה: זה סרט על יהודי בשואה. יהודי אחד בתוך שואה אחת.

    לכתבה