טסי קמרון Archive

  • כלה להשגה   58 תגובות

    לכל דבר יש צדדים חזקים וחלשים. לדוגמה: הצד החזק של הסרט 'כלה להשגה' הוא השם שלו. הצד החלש של השם 'כלה להשגה' הוא הסרט שלו.

    לכתבה