מה איתי וואלה אתה יודע טוב טוב בסך הכל וואלה איך אתה Archive