מה איתי טוב אני אגיד לך פעם הייתי סרט קראו לי דברו אליי היה לי כבוד אנשים היו אומרים לי שלום ברחוב לפתע בא מתרגם/ת קרא לי נגעת נרצחת וואלה זמנים קשים מה אני אגיד Archive