סילביה סיימס Archive

  • המלכה   42 תגובות

    טוני בלייר הקט היה רק ראש הממשלה, כחוש כמו כעך, טוני הקטן דאג להוד מעלתה, דאג הוא לה כמו אח, הוד מעלתה היתה בעצם אצילה, זקנה מאין כמותה, הוד מעלתה בכלל לא התעצבה על מות דיאנה היפה

    לכתבה