3:1O to Yuma Archive

  • 3:10 ליומה   39 תגובות

    היו ימים, כשבמערב לא היה כל חדש, בהם החוקים היו פשוטים. גבר היה גבר, אישה הייתה אישה וסוס היה סוס. '3:10 ליומה' הוא לא מערבון כזה - אבל הוא מתגעגע אליהם.

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 9.9.2007   24 תגובות

    לפעמים אתה מגיע לרכבת בדיוק על הדקה (3:10), אבל מגלה שהגעת בתאריך הלא נכון.

    לכתבה