Bring It On Archive

 • מעודדים צמודים   1 תגובות

    לפי ההגיון שמאחורי השמות ''מרד התרנגולים'' ו''המלאכים של צ'ארלי'', היה צריך לקרוא ל-''Bring It On'' ''מעודדים צמודים'', לא?
  10.01.2001
  יומית לפי ההגיון שמאחורי השמות ''מרד התרנגולים'' ו''המלאכים של צ'ארלי'', היה צריך לקרוא ל-''Bring It On'' ''מעודדים צמודים'', לא?

  לכתבה

 • מעודדות צמודות   110 תגובות

  מעודדות הן לא רק בלונדיניות צווחניות עם פומפונים גדולים. מעודדות הן גם בני אדם. יש להם עולם פנימי עשיר, לבטים, התאהבויות והתחבטויות. וגם חצאיות קצרות מאוד.

  לכתבה