Darkness Archive

  • דו"ח קופות שבורות – 2.1.2005   14 תגובות

    גבירותי ורבותי, האישה הטייסת הראשונה בצה''לשנה חדשה, דו''חקו חדש, ו... רגע, איפה הסרטים החדשים? עזבו, אין. כי הרי אף אחד לא צריך סרטים חדשים, כשאפשר להסתפק בניקולס קייג' משומש (אך במצב טוב) ובצרור גיבורי-על רווחיים, כדוגמת סנטה קלאוס.

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 26.12.2004   34 תגובות

    אנשים שילמו כסף כדי לראות את זה.כריסטמס חירפן את לוח הזמנים: יש בטבלה סרטים שיצאו ביום רביעי, כאלה שיצאו ביום שבת, וכאלה שלא החליטו מתי הם רוצים לצאת. הדבר היחיד הברור הוא ש''פוקר'' הוא עדיין שם מה-זה מצחיק.

    לכתבה