Employee of the Month Archive

  • דו"ח קופות שבורות – 8.10.2006   160 תגובות

    שני סרטים מתחרים על המקום הראשון. אחד מהם עמוס כוכבים, בוים על ידי במאי מוערך ביותר וזוכה לביקורות מהללות. השני הוא זבלון אימה עם צוות אלמוני. איזה סרט יגיע ראשון?

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 1.10.2006   138 תגובות

    דוב ושולמית גריזלי (לשעבר נמלים).סוף חודש ספטמבר הביא איתו פיהוקים מקיר לקיר - לא בגלל שעון החורף כמו בגלל הפצתו של עוד סרט אנימציה על חיות עם קולות של סלבריטאים.

    לכתבה