First Sunday Archive

  • דו"ח קופות שבורות – 13.1.2008   81 תגובות

    בקרוב בדו''חקו: מי הם הפיראטים שלא עושים כלום, מה הדבר הכי נורא שיכול לקרות לאובה בול ומי כמעט קרא לסרט שלו 'פסוליה, זה יום מנוחה'? דרשו את הדו''חקו שלכם ממוכר העיתונים.

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 6.1.2008   77 תגובות

    הסרט הראשון של השנה לעתים רחוקות מבשר טובות. הפעם זהו סרט שאיחר את הרכבת בכמה שנים, והרכבת בכלל לא נסעה בכיוון הנכון.

    לכתבה