Letters from Iwo Jima Archive

  • מכתבים מאיוו ג'ימה   39 תגובות

    איזה מוזרים היפנים: המפקדים הטובים ביותר שלהם עורכים התאבדות טקסית למשמע הכשלון הזעיר ביותר; הלוחמים מעדיפים למות בקרב חסר תועלת מאשר להסב נזק. וקלינט איסטווד החליט לגרום לנו להזדהות איתם.

    לכתבה