Million Dollar Baby Archive

  • מיליון דולר בייבי   394 תגובות

    'מליון דולר בייבי' הוא סרט מרגש, רגיש, שנוי במחלוקת, מעורר מחשבה, ומאד מטריד. לרוע המזל, אני לא יכול לנמק אף אחד מהתארים האלה. ספוילרים, אתם יודעים.

    לכתבה