No Country for Old Men Archive

  • ארץ קשוחה   321 תגובות

    מה הייתם עושים אם אחרי שעה וארבעים דקות, המותחן הקשוח והמרתק שאתם צופים בו היה פתאום הופך למשהו אחר? האם הייתם בורחים, מתעצבנים, או פשוט זורמים עם זה?

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 11.7.2007   84 תגובות

    אולפני הקולנוע מתנהגים כאילו שביתת התסריטאים אינה נוגעת להם, הקהל מתנהג כאילו סרטי כריסטמס נוסחתיים אינם נוגעים לו והמבקרים מתנהגים כאילו סרטים על מדיניות החוץ של ארה''ב אינם נוגעים לו.

    לכתבה