The Constant Gardener Archive

  • הגנן המסור   80 תגובות

    ב'הגנן המסור', בניגוד לביקורת הזאת, אין שום סטטיסטיקות על האיידס באפריקה. יש סיפור אהבה, ובכל זאת, למרות סיפור האהבה וסיפור המתח, העיקר כאן הוא סיפורה של היבשת.

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 5.9.2005   71 תגובות

    תחילת ספטמבר היא, כידוע, התקופה הגרועה ביותר בשנה להכנסות סרטים. לכן, כשלאמריקאים קורה איזה אסון גדול באמת שעלול להשפיע על מצב הרוח הלאומי, הם תמיד דואגים למקם אותו בתחילת ספטמבר. עובדה.

    לכתבה