The rookie Archive

 • דו"ח קופות שבורות – 27.5.2002   63 תגובות

  הסרטים של היום מתחצפים לגדולים מהם, מרעישים בין שתיים לארבע, ומה שהכי גרוע - לא קמים לפנות לגדולים מקום. רק בשבוע שעבר הגיע 'מתקפת המשובטים' - והיום לא פחות משלושה סרטים חדשים מפרים את האידיליה. חוצפה.

  לכתבה

 • דו"ח קופות שבורות – 7.4.2002   145 תגובות

  ''ויגיע פסח, ותהי כל הארץ פסטיבלים. ויהי בסיום האירועים, ויפגשו הלוחמים העייפים בכניסה למערת הקרבאנוג, ויראו מאוד, וילחמו במפלצת המתמשכים האימתנית יום ולילה עד שלא נשאר ממנה דבר''.

  לכתבה

 • דו"ח קופות שבורות – 31.3.2002   352 תגובות

  דבר כזה עוד לא נשכתם: דיכאון החגים הולך ומתפשט ומביא את לונג להגות דוחק''ו עגמומי משהו. מה אתם מתפכנים? ארוחות-חג משפחתיות יכולות לעשות את זה לכל אחד.

  לכתבה

 • דו"ח קופות שבורות – 24.3.2002   60 תגובות

  בזמן שהעורכות עסוקות בביעור חמץ, שלמקו מנצל את ההזדמנות לזנוח את השמרים (לעד?) ולהשתלט על עוד דוחק''ו!

  לכתבה