Valkyrie Archive

  • מבצע ואלקירי   50 תגובות

    קולונל קלאוס ון שטאופנברג רצה להרוג את היטלר. טום קרוז רצה לשקם את כבודו אחרי תקרית הספה. שתיהן משימות קשות עד בלתי אפשריות. אחד מהם נכשל, כידוע, אבל מה עם השני?

    לכתבה