Baran Archive

  • באראן   29 תגובות

    לסרטים איראניים יש קהל ייחודי, שעל סמך התרשמותי הוא משכיל, מכובד, ומקפיד להיאנח אנחות התפעלות והנאה כל פעם שמשהו קורה בסרט. וזה דווקא נסבל, כי בסרטים איראניים משהו קורה אחת לחצי שעה, לכל היותר.

    לכתבה