Cars 3 Archive

  • ביקורת: מכוניות 3   12 תגובות

    כצפוי, הסרט החדש בסדרה הממוסחרת והמשמצת ביותר של פיקסאר לא פורץ דרך, אבל יש דברים גרועים יותר. למשל, "מכוניות" ו"מכוניות 2"

    לכתבה