w00t!

  בעוד לכל שובר קופות יוצא משחק מחשב תואם (גרוע, בדרך כלל), הרעיון של משחקים על פי סרטים קלאסיים, כגון 'הסנדק', הוא חדש ותמוה יותר. בתערוכת המשחקים E3 נחשפו משחקים מתוכננים על 'הארי המזוהם', 'היט' ו'כלבי אשמורת'.

14.05.2006
יומית
בעוד לכל שובר קופות יוצא משחק מחשב תואם (גרוע, בדרך כלל), הרעיון של משחקים על פי סרטים קלאסיים, כגון 'הסנדק', הוא חדש ותמוה יותר. בתערוכת המשחקים E3 נחשפו משחקים מתוכננים על 'הארי המזוהם', 'היט' ו'כלבי אשמורת'.