אז מה אנחנו באמת צריכים?

ברכת יום העצמאות מעין הדג

יום העצמאות שמח לכל קוראי עין הדג!

(מבוסס על המקור הזה. הרבה גירסאות אחרות נמצאות כאן).