מרגרתה פון טרוטה Archive

  • חנה ארנדט   2 תגובות

    סיפורה שה לעיתונאית והפילוסופית חנה ארנדט בשנים בהן היא עסקה בדיווח אודות משפט אייכמן.

    לכתבה