רבקה לנקיוויץ Archive

  • אידה   16 תגובות

    אנה היא צעירה גלמודה שגדלה כל חייה בבית יתומים במנזר בפולין. לפני שהיא נודרת את נדרי הנזירות שלה, אם המנזר מבקשת ממנה לצאת למסע ולפגוש קרובת משפחה מסתורית שעד כה, כלל לא ידעה על קיומה.

    לכתבה