Fast Five Archive

  • מהיר ועצבני 5   33 תגובות

    ברוכים הבאים לעולם המהיר והעצבני, שבו חוקי הפיזיקה זוכים לאותו יחס כמו חוקי התנועה -התעלמות מופגנת

    לכתבה