זאק צ'רי Archive

  • ניתוק   7 תגובות

    קבוצת עובדים בתאגיד מפוקפק משתתפת בניסוי, ובמסגרתו כל זיכרונותיהם בעבודה מופרדים מזיכרונותיהם האחרים.

    לכתבה