A Scanner Darkly Archive

  • סורק אפלה   84 תגובות

    עם האנימציה המשונה, העלילה ההזויה, והדיונים המעמיקים על קונספירציות והילוכי אופניים, הצפיה ב'סורק אפלה' דומה לחווית היותך האדם הפיכח היחיד בחבורה של מסוממים שמדברים שטויות.

    לכתבה

  • דו"ח קופות שבורות – 16.7.2006   63 תגובות

    יצאתם בזול. היו גם תמונות יותר דוחות.'שודדי הקאריביים' נכנס לשגרה: עוד יום, עוד שיא. בינתיים, מתחתיו מתחולל קרב צמוד בין שתי קומדיות ששקולות כל אחת להוצאת עין באמצעות מזלג חלוד.

    לכתבה