Babel Archive

  • בבל   136 תגובות

    זוג אמריקני נופש במרוקו, ואז באמצע שומקום מישהו יורה ברעיה. אומנת מקסיקנית לוקחת שני ילדים לחתונה במקסיקו. נערה חירשת-אילמת מחפשת אהבה בטוקיו. שני נערים מרוקנים מקבלים מאביהם רובה לציד תנים.

    לכתבה