שיבוט המשובטים

  איזה גאונים קיציס ופרידמן! איך
הם חשבו לבד על קטע קורע מצחוק
כמו "הכפילים"! איזה תמונות
מקצועיות ומצחיקות! תכנית דגולה
כזאת לא צריכה להתעסק בקטנות
כמו לתת קרדיט ליוצרים.

28.02.2003
יומית
איזה גאונים קיציס ופרידמן! איך
הם חשבו לבד על קטע קורע מצחוק
כמו "הכפילים"! איזה תמונות
מקצועיות ומצחיקות! תכנית דגולה
כזאת לא צריכה להתעסק בקטנות
כמו לתת קרדיט ליוצרים.