הכוכב נדחה עד להודעה חדשה

  לכל מי שקיווה לראות שוב את קארי-
אן מוס הזכורה לטוב מ"המטריקס"
בקולנוע, צפויה אכזבה: הפצת "רד
פלאנט" בארץ, שהיתה מתוכננת לחודש
זה, נדחתה למועד בלתי ידוע, כנראה
עקב כשלונו הקופתי של הסרט בארה"ב.

13.12.2000
יומית
לכל מי שקיווה לראות שוב את קארי-
אן מוס הזכורה לטוב מ"המטריקס"
בקולנוע, צפויה אכזבה: הפצת "רד
פלאנט" בארץ, שהיתה מתוכננת לחודש
זה, נדחתה למועד בלתי ידוע, כנראה
עקב כשלונו הקופתי של הסרט בארה"ב.