שוביניזם שמי

  לסרט על 200 תרנגולות קראו "מרד
התרנגולים". לסרט על שלוש מלאכיות
קראו "המלאכים של צ'רלי". האם
ל"אשה יפה 2" יקראו בעברית
"גבר נאה"?

22.11.2000
יומית
לסרט על 200 תרנגולות קראו "מרד
התרנגולים". לסרט על שלוש מלאכיות
קראו "המלאכים של צ'רלי". האם
ל"אשה יפה 2" יקראו בעברית
"גבר נאה"?