שלטון הפנטזיה

  האוסקרים זרזו עוד יותר את בהלת
הקניות: האולפנים קונים כל מה שמזכיר
במשהו את 'שר הטבעות'. האפוס העתיק
'בייוולף' וסדרת 'כישור הזמן'
האינסופית הצטרפו לרשימת ספרי
הפנטזיה שמחכים בתור לקולנוע.

14.03.2004
יומית
האוסקרים זרזו עוד יותר את בהלת
הקניות: האולפנים קונים כל מה שמזכיר
במשהו את 'שר הטבעות'. האפוס העתיק
'בייוולף' וסדרת 'כישור הזמן'
האינסופית הצטרפו לרשימת ספרי
הפנטזיה שמחכים בתור לקולנוע.