האיש שהרג את דון קיחוטה

האתר מרכין ראשו לזכרו של
"האיש שהרג את דון קיחוטה",
סרט של טרי גיליאם עם ג'וני דפ
וואנסה פאראדי, שנפטר עוד בטרם
לידתו עקב שרשרת מכות-גורל אכזרית,
ושאותו כנראה לא נזכה לראות לעולם.
05.02.2001
יומית
האתר מרכין ראשו לזכרו של
"האיש שהרג את דון קיחוטה",
סרט של טרי גיליאם עם ג'וני דפ
וואנסה פאראדי, שנפטר עוד בטרם
לידתו עקב שרשרת מכות-גורל אכזרית,
ושאותו כנראה לא נזכה לראות לעולם.