הבלתי נראים

בחנו את עצמכם:
האם אתם יכולים לזהות מאיזה סרט
לקוחה כל תמונה, גם לאחר שכל
השחקנים שתו את השיקוי של ד"ר
קתרוס והפכו לשקופים? חידון
אינטרנט שבועי של האתר Filmwise.

05.01.2003
יומית
בחנו את עצמכם:
האם אתם יכולים לזהות מאיזה סרט
לקוחה כל תמונה, גם לאחר שכל
השחקנים שתו את השיקוי של ד"ר
קתרוס והפכו לשקופים? חידון
אינטרנט שבועי של האתר Filmwise.