56 יום

למניעת בלבול: הסרט הבא של דני
בויל ('טריינספוטינג'), '28 יום
לאחר מכן', שבו נכחדת כל אוכלוסיית
העולם מוירוס קטלני, הוא לא המשך
של הסרט '28 יום', שבו מתמודדת
סנדרה בולוק עם אלכוהוליזם.
19.06.2001
יומית
למניעת בלבול: הסרט הבא של דני
בויל ('טריינספוטינג'), '28 יום
לאחר מכן', שבו נכחדת כל אוכלוסיית
העולם מוירוס קטלני, הוא לא המשך
של הסרט '28 יום', שבו מתמודדת
סנדרה בולוק עם אלכוהוליזם.