Aw HELL no

  רעיונות ממש רעים, אבל ממש:
א. לעשות אמבטיה לחתול עצבני. ב. לתת לג'ואל שומאכר לביים את 'סנדמן'. ג. לתת לרון הווארד לביים את הרימייק האמריקאי של 'מחבואים'.

17.02.2007
יומית
רעיונות ממש רעים, אבל ממש:
א. לעשות אמבטיה לחתול עצבני. ב. לתת לג'ואל שומאכר לביים את 'סנדמן'. ג. לתת לרון הווארד לביים את הרימייק האמריקאי של 'מחבואים'.