We come in peace!

  גם אחרי שהיה נדמה שהיא מתה באופן סופי ומוחלט, סדרת 'מסע בין כוכבים' חוזרת שוב. ג'יי. ג'יי. אברהמס ('אבודים', 'משימה בלתי אפשרית 3') יביים את הפריקוול לסדרה המקורית – מין "כשקירק פגש את ספוק" – שצפוי לצאת ב-2008.

21.04.2006
יומית
גם אחרי שהיה נדמה שהיא מתה באופן סופי ומוחלט, סדרת 'מסע בין כוכבים' חוזרת שוב. ג'יי. ג'יי. אברהמס ('אבודים', 'משימה בלתי אפשרית 3') יביים את הפריקוול לסדרה המקורית – מין "כשקירק פגש את ספוק" – שצפוי לצאת ב-2008.