Slumdog Millionaire Archive

  • נער החידות ממומביי   155 תגובות

    איך ג'מאל מאליק, נער עני שגדל באשפתות של מומביי, ידע את כל התשובות לשאלות ב'מי רוצה להיות מיליונר'? כולם רוצים לדעת, בעיקר המשטרה, ומאחורי כל תשובה יש סיפור.

    לכתבה