האוסקר של ג'אר ג'אר

  פורסמו הקריטריונים למועמדות לאוסקר
בקטגוריה החדשה של סרט אנימציה
באורך מלא: הסרט צריך להיות באורך 70
דקות לפחות, מונפש ב-75% לפחות, ובעל
"מספר משמעותי" של דמויות מונפשות.
'אימת הפנטום' היה יכול להיות מועמד.

27.06.2001
יומית
פורסמו הקריטריונים למועמדות לאוסקר
בקטגוריה החדשה של סרט אנימציה
באורך מלא: הסרט צריך להיות באורך 70
דקות לפחות, מונפש ב-75% לפחות, ובעל
"מספר משמעותי" של דמויות מונפשות.
'אימת הפנטום' היה יכול להיות מועמד.